Online salarisadministratie

Ontzorgen van uw organisatie en salarisadministratie is ons doel!

Voor de salarisadministratie van uw personeel kunt u terecht bij Salarisstroken.nl. Een team van personeelsadviseurs en salarisspecialisten verzorgt voor een groot aantal klanten de salarisverwerking. U heeft via de online omgeving van Salarisstroken.nl 24/7 en locatie onafhankelijk toegang tot uw eigen beveiligde personeel- en salarisadministratie. Daarmee ontzorgen wij u in de salarisadministratie van uw onderneming.

UW WENSEN VOOROP!

Afhankelijk van uw wensen bepalen wij gezamenlijk op welke wijze u met ons wilt samenwerken. Ook bepalen wij met u welke overzichten en informatie u uit uw salarisadministratie wilt halen om daarmee goede beslissingen binnen uw onderneming te kunnen nemen. Daarbij is het ook mogelijk om uw werknemers toegang te geven via de online omgeving tot hun salarisstroken en jaaropgaven. Salarisstroken.nl biedt u de mogelijkheid om op een vaste dag in de maand uw salarisdocumenten klaar en beschikbaar te hebben.

De kosten voor deze dienst zijn gebaseerd op het aantal salarisstroken per maand, de gewenste overzichten en het kunnen meekijken, dan wel zelf mutaties kunnen doorvoeren. De kosten die u gefactureerd krijgt zijn gebaseerd op de kosten van de medewerkers, de tijd die zij besteden en de kosten voor de software.  Indien gewenst kunt u naast de vastgestelde prijs per salarisstrook ook een abonnement afnemen waarin u salaris- of overige HR vragen kunt stellen.

DE VOORDELEN VAN ONLINE SALARISADMINISTRATIE

Ook als u op dit moment uw salarisverwerking in eigen beheer uitvoert, is het de moeite waard de overstap naar online salarisverwerking bij Salarisstroken.nl te bespreken. Vaak is in uw bedrijf één persoon belast met de salarisverwerking. Bij ziekte of afwezigheid kunnen onze salarismedewerkers inspringen om de continuïteit van de salarisverwerking te garanderen. Zo bent u zeker van een tijdige betaling van nettolonen, loonheffingen en premies. U heeft ook geen licentiekosten en hoeft u niet meer te denken aan updates of back-ups van uw salarispakket. Daarnaast zijn onze salarismedewerkers zeer ervaren en kunnen zij u adviseren en bijstaan op het gebied van arbeidsrechtelijke zaken, afdrachtverminderingen, uitbetaling bij ziekte, digitaal doorgeven van informatie aan pensioenfondsen  en vele andere onderwerpen die gerelateerd zijn aan het in dienst hebben van werknemers.

Meer informatie

Wilt u meer weten van de mogelijkheden die Salarisstroken.nl biedt op gebied van salarisverwerking, stuur een mail naar lonen@salarisstroken.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.